Vad är Taizé?


Taizé
Taizé ligger i södra Bourgogne i Frankrike. Där grundade broder Roger ett ekumeniskt och internationellt brödraskap 1949. I dag finns bröder från ungefär 25 olika länder i Taizé. Från våren till hösten kommer unga vuxna från olika världsdelar varje vecka till Taizé. Vissa sommarveckor kan det vara över 5000 besökare från 75 olika länder, som på detta sätt deltar i en inre resa.

Delfinbuss till Taizé
Delfinbuss har en lång erfarenhet (28år) av att köra till Taizé och har även ett långt och förtroendefullt samarbete med bröderna i Taizé. Vi vill att vår bussresa till Taizé skall upplevas som en ”pilgrimsresa”. Vi utrustar därför alla våra bussar med sångböcker, pilgrimsbok, nattvards-set, en utförlig pärm med information till gruppledaren, en liknande informationspärm till resenärerna, en informations-DVD om Taizé mm.

Inför 2022 så har vi valt att endast (till att börja med) erbjuda möjligheten att hyra "egen" buss för er resa. Antingen med endast er församling i eller om ni önskar samåka med andra som ni vet önskar åka samma period, det är upp till var och en hur ni disponerar platserna i bussen.

Vistelsen i Taizé måste du anmäla och få godkänt utav dem (För anmälan utav vistelse i Taizé, klicka här).

Vad gör man i Taizé?
Ankomst till Taizé 13.00 då ni välkomnas och informeras om hur livet i Taizé är. Hemresan sker en vecka senare kl.14.00 (om inget annat anges). 

En vecka i Taizé kan hjälpa oss att se på vårt liv i evangeliets ljus genom att vi ber tillsammans med andra tre gånger om dagen, reflekterar över källan till tron och utför en arbetsuppgift för att alla ska trivas. Varje dag håller en av bröderna en bibelinledning som följs av en stunds tystnad och samtal i små grupper. På eftermiddagen kan man delta i workshops som kan hjälpa oss att se sambandet mellan tro och liv; det kan handla om arbete, sociala frågor, konst och kultur, arbete för fred i världen mm. De ungdomar som så önskar kan tillbringa veckan eller veckoslutet i tystnad för att få tid att lyssna till hur Gud talar till dem genom bön, genom bibeln eller genom händelser i livet.

I Taizé så hjälps alla åt och du kan få uppdrag i form utav att vara en del av matteamet, städ teamet eller liknande. Alla som befinner sig på plats hjälper till ideellt och solidaritet värdesätts högt.

För mer information om vistelsen i Taizé rekommenderar vi att ni går in på deras hemsida www.taize.fr/sv