Kvalitetspolicy

 

Kvalitetssäkring Delfinbuss

- Delfinbuss har som mål att sätta säkerheten främst för våra passagerare och våra medarbetare.
- Våra chaufförer utbildas regelbundet (årligen) i trafiksäkerhet, halkkörning och HLR. Sedan 2021 är vi även delägare i en trafiksäkerhetsbana vid namn Montza i Älvdalen.(Se film nedan)
- Delfinbuss är även det enda bussbolaget i Sverige vars förare genomgått trafikpolisens eskortutbildning. Utbildningen utförs årligen för att vi ska hålla oss à jour.
- Våra bussar är utrustade med hjärtstartare.
- Alla bussar är utrustade med Alkolås.
- Krisplan finns vid nödläge.
- Daglig kontroll av att alla chaufförer har rätt behörighet för framförande av fordon.
- Regelbunden YKB utbildning (Yrkesförar Kompetens Bevis). Kontinuerlig utbildning i kör- och vilotider samt färdskrivare och gällande lagstiftning inom transport.
- Trafikledning som säkerställer att transportavtal för chaufförer/transporter uppfylls.
- Självklart så gör vi löpande behörighetskontroll yrkestrafik (BKY) för att säkerställa att vi och vår personal har alla behörigheter som vårt arbete kräver.


Säkerhetspolicy
Delfinbuss arbetar med passagerarnas säkerhet som högsta prioritet.

 • Vi informerar alltid om säkerhetsbälte på bussen.
 • Samtliga bussar är utrustade med alkolås.
 • Våra bussar är utrustade med säkerhetsbälten och brandsläckningsutrustning i både motor- och passagerarutrymmet.
 • Våra chaufförer genomgår kontinuerliga hälsokontroller.

 

Alkohol- och drogpolicy

 • Initiativkraft, engagemang, stöd och krav från arbetskamrater och ledning förhindrar utveckling av ohälsa hos medarbetare i organisationen.
 • Alla anställda bidrar till att utveckla en positiv arbetsmiljö. Verksamheten inom Delfinbuss är helt oförenlig med bruk av alkohol och droger.
 • Med Alkohol avses i dessa handlingar drycker med alkoholhalt som överskrider den i lättöl eller motsvarande. Med droger avses i dessa handlingar narkotika, anabola steroider och överkonsumtion av läkemedel.

 

Syfte

 • Syftet med policyn är att redovisa de värderingar som ska resultera i en kompetent hantering av alkohol- och drogrelaterade frågor.

 

Mål & strategi

 • Varje anställd ska vara medveten om riskerna med missbruk av alkohol och bruk av droger samt i största möjliga mån verka för att förebygga sådant missbruk.
 • Inom företaget accepteras inte alkohol- eller drogpåverkad personal. Arbetsuppgifterna är helt oförenliga med alkohol och droger.
 • Målsättningen är att inget missbruk skall finnas på arbetsplatsen och att en anställd som drabbats skall erbjudas rehabilitering för missbruket och därigenom kan behålla sin anställning. Misstanke om eller konstaterande av onykterhet eller annan droganvändning hanteras efter handlingsplanen.
 • Delfinbuss skall ha en alkohol- och drogfri arbetsmiljö.

 

Grundregler

 • Förtäring av alkohol får inte ske under tjänsteutövning eller på arbetsplatsen. Inga alkohol- eller drogrelaterade aktiviteter får förekomma på arbetsplatsen.
 • Alkohol i brutna förpackningar får inte förvaras på arbetsplatsen. Undantag från ovanstående regler kan göras i samband med speciella aktiviteter eller representation.
 • Inga anställda får vara påverkade utav alkohol under arbetstid. Bruk av droger får ej förekomma – ej heller på fritiden.

Förebyggande arbete

 • Förankring av policydokument och handlingsplan skall ske genom information till medarbetare och entreprenörer.
 • Ansvariga chefer förvissar sig om att policy och handlingsplan förstås och efterföljs.
 • Chefer, arbetsledare, fackliga företrädare samt andra nyckelpersoner erhåller kontinuerlig utbildning i alkohol- och drogfrågor för att kunna agera såväl professionellt som humant.
 • Policyn och handlingsplanen har fastställts av företagsledningen och fackliga företrädare i samverkan.
 • Samtliga fordon i beställningstrafik är utrustade med alkolås.