Avbokningsregler


Ordinarie-resa
Kostnad:
Vårt avbeställningsskydd kostar 200kr/person och detta lägger ni till på er bokning vid bokningstillfället (går inte att lägga till senare). Ansvarig för bokningen väljer då om alla som står med ska ha avbeställningsskyddet eller inte.

Avbokningsregler:
I tillämpliga delar gäller Allmänna villkor för paketresor enligt avtalet mellan Konsumentverket och Svenska Bussbranschens Riksförbund. Avbeställningsvillkoren nedan är särskilda villkor för Delfinbuss AB och kompletterar de allmänna villkoren:

Avbeställning utan avbeställningsskydd:
Vid avbeställning på internet senast 45 dagar före avresa erlägger resenären 0%.
Vid avbeställning 44-30 dagar före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris.
Vid avbeställning 29-0 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

 
Avbeställning med avbeställningsskydd:
Vid avbeställning på internet senast 45 dagar före avresa erlägger resenären 0%
Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2 - 3.2.4 (se nedan) avbeställas utan annan kostnad än en expeditionsavgift på 200 kronor.
Vid fastställande av resans pris skall inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd, kostnaden för avbeställningsskyddet återbetalas inte.

Punkter:
3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

Egen-bokad-buss
(Observera att en buss inte är bokad förrän anmälningsavgiften kommit oss tillhanda.)

Vid avbokning från bokningstillfället till senast 91 dagar före avresa betalas 5% av resans kostnad. 
Vid avbokning 76-90 dagar före avresa betalas 15% av resans kostnad. 
Vid avbokning 61-75 dagar före avresa betalas 25% av resans kostnad. 
Vid avbokning 46-60 dagar före avresa betalas 50% av resans kostnad. 
Vid avbokning 0-45 före avresa betalas 100% av resans kostnad.