Miljön - Vår framtid! 

Vårt engagemang för miljön är stort. Allt vi gör på Delfinbuss är med hänsyn för miljön. 
Allt från sopsortering på kontoret till att vi driver vår depå/garage med solcells-energi. 
Självklart tankar vi våra bussar med det miljövänliga samt fossilfria bränslet HVO för att minska utsläppet av partiklar. 

Dieselmotorn är fortfarande det effektivaste sättet att driva fram ett tungt fordon. HVO är en syntetisk diesel som framställs av olika restprodukter och avfall, som vegetabiliska och animaliska fetter och oljor. El är ännu inget realistiskt alternativ, räckviddsmässigt, för en buss i beställningstrafik.

Som ett ytterligare steg i vårt miljöarbete så har vi fr.o.m. den 13 oktober 2017 installerat en 19,25 kW solcellsanläggning som hjälper oss att driva vårt bussgarage i Sollentuna. Där tvättar vi, tömmer toaletter, laddar och reparerar våra 20 bussar. Anläggningen producerar så mycket el att vi vid även säljer vårt överskott.
Artikel hittar ni även här.


Vår Miljöpolicy

- Att alla våra medarbetare strävar efter att minska vår miljöpåverkan.
- Vid nyanskaffning av bussar så väljs alltid högsta miljöklass.
- Ingen buss ska vara äldre än 10 år.
- Allt drivmedel till våra bussar ska vara miljödiesel eller annat alternativt miljövänligt bränsle.
- Vår anläggning i Sollentuna drivs med solcells-el och överskottet säljs vidare. 


Glöm inte; Att resa i grupp är ett klimatsmart val!